SHR + J-KROK

Används vid montering av isolering och putsnät i betongstomme. SHRR trycks genom isoleringen och in i den mjuka betongen. Nätet låses med J-krok. Längden på SHR bestämmer isoleringens tjocklek och installationsvinkel. SHR 3 och 4 mm rostfritt + målning. J-krok 3 mm rostfritt + målning. Åtgång 4–7 st/m².

CE-godkänd