PRKU

Används vid montering av isolering och putsnät i betongstomme. PRKU trycks genom betongisolering, putsnät och förhöjningsring. Längden på PRKU bestämmer isoleringens tjocklek och installationsvinkel. Material 3 mm rostfritt + målning. Åtgång 4–8 st/m².

CE-godkänd