TRM + VLR

Används i parallella murverk. Den vikta änden muras först. Isoleringen tryckts igenom och mmonteras på motplattan (VLR). Änden böjs in i teglets fog. Minimilängd: isoleringstjocklek + luftspalt + 180 mm. Rostfria delar. Finns i 4 och 5 mm. Åtgång åtminstone 4 st/m².