TPR + VLR

Används när isolering och tegelbeklädnad monteras på trästomme. Monteras med slag- och böjstav (LYTA). Isoleringen låses fast på motplattan (VLR). Änden böjs in i teglets fog. Minimilängd: isoleringstjocklek + luftspalt + 160 mm. Rostfria delar. Åtgång åtminstone 4 st/m².