TLP + VLR

Används när isolering och tegelbeklädnad sätts fast på stomstrukturen. Isoleringen tryckts in i stomstrukturen genom den fastsatta TLP och monteras på en motplatta (VLR). Änden böjs in i teglets fog. Minimilängd: isoleringstjocklek + luftspalt + 110 mm. Finns i 4 och 5 mm. Åtgång åtminstone 4 st/m².

CE-godkänd