TH + VLR

Används när isolering och tegelbeklädnad monteras till en betongstomstruktur. Ett 40 mm djupt hål borras i TH och en monteringsstav kilas fast (ASPU). Isoleringen monteras på motplattan (VLR) och änden böjs in i teglets fog. Minimilängd: isoleringstjocklek luftspalt + 150 mm. Rostfria delar.  Finns i 4 och 5 mm. Åtgång åtminstone 4 st/m².

CE-godkänd