Murkramla som tillåter rörelse i betongstomme. Ett 40 mm djupt hål borras och kilas med monteringsverktyg (ASPU-R). Isoleringen monteras på motplattan (VLR). Tegelbygeln monteras i teglets fogar i samband med murning. Längd på THR: isolering + 50 mm. Tegelbygelns storlek bestäms enligt höjden på teglet samt luftspalt. Rostfria delar. Finns i 4 och 5 mm. Åtgång åtminstone 4 kpl/m².

CE-godkänd

Ladda PDFLadda DoP