Murkramla som tillåter rörelse i trästomme. PRKR skruvas in i trästommen med hjälp av ett borrverktyg. Isoleringen monteras på motplattan (VLR). Tegelbygeln monteras i teglets fogar i samband med murning. Längd på PRKR: isoleringstjocklek + 70 mm. Rostfria delar. Åtgång 4–5 kpl/m².

CE-godkänd

Ladda PDF