PRODUKTION

En kunnig personal och moderna CNC-maskiner tillsammans med design skapar förutsättningar för tillverkning av högkvalitativa produkter med snabb och säker leveranstid.

Stång- och maskinbearbetningsautomaterna gör det möjligt att serieproducera förankringar. Trådprodukter 2,7–8,0 mm tillverkas med CNC 3D-maskiner.

Vi använder även dagligen plåtbearbetningsmaskiner, kantmaskiner, excenterpressar, automatsågar, svetsmaskiner och vårt eget pulvermåleri.

Idag är robotteknik och 3d/CAD/CAM-system en viktig del av vårt arbete för att utnyttja vår produktion fullt ut.

BE ON EN OFFERT